Započnite biznis
u Crnoj Gori

Crna Gora, nova biznis destinacija

img1
Najmanji porez

Stopa poreza na dobit pravnih lica je na najnižem nivou u regionu, dok su poreska oslobođenja, u područjima indeksa razvijenosti ispod 75%, doprinijela da Crna Gora bude okarakterisana kao ’poreski raj’ Jugoistočne Evrope. Poreski sistem Crne Gore je moderan, fleksibilan i dosljedan, te je to slučaj i kada su u pitanju strani državljani.

Povoljan poreski sistem

Crna Gora ima najmanju stopu poreza na dobit u Evropi, koji iznosi 9%. Ova činjenica jedna je od glavnih podsticaja za otvaranje kompanije u Crnoj Gori, na koji je moguće ostvariti i popust od 6% ukoliko se do 31.03. izmire sve obaveze vezane za sami proces otvaranja. Porez na dividendu je takođe samo 9%. Prenos poreskih gubitaka je dozvoljen u narednih 5 godina.

Međunarodni računovodstveni standardi

Primjena međunarodnih računovodstvenih standarda, kao i usaglašeni zakoni sa direktivama EU, olakšavaju finansijsko izvještavanje i konsolidaciju sa matičnim inostranim preduzećima. Međunarodni standardi ukomponovani u računovodstvo omogućuju poslovno međunarodno povezivanje sa preduzećima iz drugih zemalja.

Prevencija dvostrukog oporezivanja

Crna Gora je potpisala 43 sporazuma o dvostrukom oporezivanju, od čega je 36 već aktivno, dok je 7 potpisanih sporazuma u procesu ratifikacije.

Liberalno ekonomski režim

Crna Gora, kao nova biznis destinacija, itekako obećava puno, a o tome svjedoče investitori koji dolaze iz cijelog svijeta. Među njima su države Evropske Unije, kao i Ruska Federacija, ali i države među kojima su Egipat, Turska, Izrael, Argentina, Urugvaj, Bolivija itd,.

Šansa za uspješan biznis sa najmanjim porezom

Po procjenama World Bank Doing Business Report 2020, ekonomsko uređenje Crne Gore je na 50. mjestu od 190, po lakoći sprovođenja, ali i samog vođenja biznisa. Ova činjenica sama po sebi govori mnogo o povoljnim prilikama i pravim šansama.

Politička, monetarana i ekonomska stabilnost

Crna Gora je sigurna, ekonomski održiva i politički stabilna država sa obećavajućim predispozicijama za dalji ekonomski rast. Kao pripadnica EUR zone, članica NATO-a, kandidat za članstvo u EU i punopravni član Svjetske trgovinske organizacije (STO), garantuje ekonomsku i političku stabilnost, koja je osnovni preduslov za razvoj biznisa.

Mnogo mogućnosti za investicije

U godišnjem izvještaju Fraser Instituta, Crna Gora se na listi stepena ekonomskih sloboda od 144 države nalazi na 28. mjestu. Liberalan ekonomski režim spoljne trgovine, još jedan je u nizu faktora koji Crnu Goru čine pravom destinacijom za kvalitetne investicije.

img2
img3
Atraktivan i isplativ poslovni ambijent

Crna Gora je povezana direktnim letovima sa skoro svim evropskim poslovnim centrima (London, Rim, Moskva, Beč, Instabul, Pariz, Berlin, Brisel, Dubai, Minhen, itd). Pored dva međunarodna aerodroma, četiri morske luke, kao i razvijene putne i željezničke infrastrukture, otpočeta je realizacija projekta izgradnje auto-puta Bar-Boljare, što će Crnu Goru svrstati u sam vrh investicionih destinacija regiona.

Ravnopravan poreski tretman

Strani investitori, pri pokretanju biznisa, imaju ista prava i obaveze kao crnogorski državljani. Takođe, pored posjedovanja biznisa, oni imaju pravo i na posjedovanje nekretnine, kao i na sticanje ekonomskog državljanstva. Država garantuje potpunu zaštitu stranih investitora.

Jednostavan start up i sigurnost bankarskog sistema

U jednom procesu, dobija se rješenje o registraciji, PIB broj, PDV broj i carinski broj, dok se račun u banci, nakon ove registracije, otvara za samo 30 minuta.

Srce Evrope

U samo jednom danu sebi možete priuštiti jutarnju kafu na jednoj od mnogobrojnih plaža Budvanske rivijere, ručati uz jedinstveni pejzaž Skadarskog jezera, a večerati uz ognjište na obroncima velelepne planine Durmitor. Ukoliko se poklope vremenski uslovi, moguće je iskusiti skijanje i plivanje u jednom danu.

U trenutku nastajanja planete, najlepše spajanje zemlje i mora dogodilo se na crnogorskoj obali.

Lord Byron

Poruka uspješno poslata

Popunite formu