Uplata poreza na dobit do 31. marta pruža mogućnost popusta

Zakonski rok za dostavu finansijskih iskaza i godišnje prijave poreza na dobit pravnih lica za 2020. godinu, kao i za uplatu poreza na dobit je 31. mart 2021. godine.


U Zakonu o porezu na dobit pravnih lica, član 32a propisuje da pravno lice koje obračunati porez na dobit za prethodnu godinu uplati do 31. marta tekuće godine može ostvariti pravo na umanjenje poreske obaveze za 6% od obračunatog poreza na dobit.


Pravo na umanjenje poreza na dobit ostvaruje se na osnovu zahtjeva pravnog lica koji se podnosi nadležnom poreskom organu, u roku od 15 dana od dana plaćanja poreske obaveze. Nadležni poreski organ odlučuje rješenjem, u roku od 15 dana.


Obveznicima koji nijesu u mogućnosti da iskoriste ovo umanjenje, Uredbom o odloženom plaćanju poreza na dobit pravnih lica omogućeno je da porez na dobit pravnih lica plate u šest jednakih mjesečnih rata, podnošenjem zahtjeva u pisanoj formi nadležnom poreskom organu.

Preuzimanja

Poruka uspješno poslata

Popunite formu